Privacyverklaring Dahlkamp Engineering Services

Versie 1.1

Inleiding


Dahlkamp Engineering Services neemt uw privacy zeer serieus en zal informatie over u op een veilige manier verwerken en gebruiken. In deze privacyverklaring vindt u een overzicht van de gegevens die wij verzamelen en de wijze waarop deze worden gebruikt om u van dienst te kunnen zijn.


Dahlkamp Engineering Services, gevestigd aan Middenwillenseweg 101, 2805 KP Gouda, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.


Wij respecteren ten alle tijden uw privacy en zorgen er voor dat de informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld, beschermd en gewaarborgd.


Persoonsgegevens die wij verwerken


Wij verwerken uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.


Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:


-Voor- en achternaam;

-Geslacht;

-Bedrijfsgegevens;

-Bankgegevens (naam bank/IBAN/BIC);

-Functie;

-Telefoonnummer;

-E-mailadres.


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens


Dahlkamp Engineering Services verwerkt geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens.


Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken


Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:


-Voor het opbouwen/onderhouden klantrelatie;

-Om goederen en diensten bij u af te leveren;

-Om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;

-Om u te informeren over (wijzigingen van) onze diensten en producten;

-Om u te kunnen voorzien van de door u gevraagde informatie;

-Voor het verzenden van nieuwsbrieven waarvoor u zich heeft aangemeld.


Geautomatiseerde besluitvorming


Wij nemen geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor u.


Hoe lang we persoonsgegevens bewaren


Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. De bewaartermijn is afhankelijk van het doel waarvoor de gegevens verkregen zijn en van de wettelijke verplichtingen. Heeft u hier vragen over? Neem dan contact met ons op via info@dahlkamp-engineering.com.


Delen van persoonsgegevens met derden


Dahlkamp Engineering Services verstrekt uitsluitend gegevens aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.


Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken


Dahlkamp Engineering Services gebruikt alleen technische, functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.


Cookies uitzetten


De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen


U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Dahlkamp Engineering Services en heeft u het recht op gegevensoverdracht. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens waarover wij beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.


U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@dahlkamp-engineering.com.


Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.


Wij willen u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons


Hoe wij persoonsgegevens beveiligen


Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en hebben passende maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@dahlkamp-engineering.com.


Wijzigingen


Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze website. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze website, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom aan te raden om deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen.


Vragen en opmerkingen


Heeft u naar aanleiding van deze privacyverklaring nog vragen en/of opmerkingen kunt u contact opnemen:


Dahlkamp Engineering Services


Telefoonnummer:   +31 (0)6 57250451


Emailadres:            info@dahlkamp-engineering.com


CONTACT DETAILS

Middenwillenseweg 101,

2805 KP Gouda, The Netherlands

VAT: NL0020.79.547.B09

info@dahlkamp-engineering.com

+31 (0)6 57 25 04 51

LATEST NEWS


August 2018

Dahlkamp Engineering Services is attending the Danish Security Fair in Fredericia, Denmark


Maj 2018

Dahlkamp Engineering Services is attending the El & Teknik Messe 2018 in Odense, Denmark

SHARE© 2016-2020 Dahlkamp Engineering Services. All Rights Reserved.

Deze website maakt gebruik van cookiesom de belevenis van de gebruiker.

Lees meer hier.
OK